PORTEFØLJE

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS er et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk for samferdsel, bruer, kontorbygg og marine konstruksjoner.

Inpercepta har levert design og WordPress webside  til Aas Jakobsen. Oppdraget var komplekst og innbefatter en rekke dynamiske funksjoner.