PORTEFØLJE

Bedriftsmegler1

Bedriftsmegler1 bistår og formidler kjøp & salg av bedrifter​

Bedriftsmegler1 ønsket bytte ut en tungdrevet WordPress side fra 2013 til en mer moderne og enklere side og drifte. 
Alle ansatte har tilgang til en super forenklet adminside ( Se under)  der kun absolutt det nødvendige er med. For å legge inn nytt prospekt fyller megler ut en skjema, klikker publiser og alle felt kommer på riktig plass. 

Inpercepta står for teknisk drift og webhosting av sidene

www.bmegler1.no