PORTEFØLJE

Bosch Car Service på Flesland som tilbyr service på bil mens kunden flyr

Verkstedet trengte en landingside som forteller konseptet og koverterer besøkende til betalende kunder.

Har også laget enkel video som beskriver konseptet. Denne brukes på sosiale medier og er effektiv å tiltrekke besøk til websiden.