PORTEFØLJE

FlyBCS

Bosch Car Service på Flesland tilbyr service på bil mens kunden flyr

Verkstedet trengte en landingside som forteller konseptet og koverterer besøkende til betalende kunder.

Inpercepta har levert design og WordPresside for FLYBCA

Inpercepta har også laget enkel video som beskriver konseptet. Denne brukes på sosiale medier og er en effektivfilm for å tiltrekke besøk til websiden.