PORTEFØLJE

ROS er en organisasjon som hjelper mennesker med spiseforstyrrelser

I samarbeid med Kolbrun Retorikk har Inpercepta levert websiden. I tillegg står Inpercepta for drift, vedlikehold og sikkerhet. Websiden har mye informasjon og en “butikk” hvor informasjonsmateriale kan bestilles. Inpercepta har samarbeidet tett med Nina på ROS