PORTEFØLJE

Unik Filter

Unik Filter AS leverer vannbehandlingsystemer og utstyr til vannverk og fiskerinæring.

Inpercepta har levert design og WordPress webside  til Unik Filter AS. 
Unik har en rekke produkter og trnegte en webside som gir enekl oversikt over alle produkt.

Inpercepta står for server og drift

Kontaktperson: Andri 

Prosjekt fra 2015